คอลเกต

Case Study

สื่อ เป็นช่องทางในการนำเสนอเนื้อหาของสารต่างๆ ที่มีมานานมากแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข่าว, ความบันเทิง รวมไปถึงโฆษณาต่างๆ สื่อเปรียบเสมือนตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารหรือผู้บริโภค

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 November 19, 2020