หาคู่

Case Study

ในยุคที่หญิง ชาย เลือกจะเป็น โสด เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ที่การใช้ชีวิตคนเดียวนั้นสะดวกสบายง่ายขึ้น หรือจำนวนประชากรที่ไม่สมดุลระหว่างชายหญิงในบางประเภท แต่ทั้งนี้ความโสดก็เป็นอีเวนท์ใหญ่ที่ถูกพูดถึงเสมอ มีมุมในขบคิดทั้งดี และร้าย จนต่อยอดเป็นคอนเทนต์ออกมาให้เห็นมากมาย

Avatar

miss arisa December 31, 2018