Color os the year

Social

ในช่วงสิ้นปี Pantone หลายคนจะพบว่าเพื่อนๆ ในวงการออกแบบหรือการพิมพ์มักจะแชร์เกี่ยวกับเรื่องการประกาศสีของ Pantone ในปีถัดไป อ้าว แล้วสีที่ Pantone ประกาศขึ้นมานั้น เราต้องอะไรยังไงกับมัน สีนั้นมาจากอะไร มีอิทธิพลอย่างไร?

Avatar

Nokkaew December 6, 2019