competitor

Case Study

ในวันที่ YouTube และ Netflix กลายเป็นช่องทางเสพคอนเทนต์ที่แซงหน้า TV และสื่อแบบดั้งเดิมสำหรับกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่ม ก็เหมือนกับเป็นวันเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในฐานะผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง (Disruptor) ให้กับวงการสื่อ และเกิดเป็นคำว่า New Media ขึ้นมา ทำให้มูลค่าของคอนเทนต์บน YouTube, Facebook, Instagram และสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ มีมูลค่าสูงลิบไม่แพ้สื่อดั้งเดิมหรือ Traditional Media

Avatar

Nutn0n April 18, 2020