LINE Ads Platform

News

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายในการทำงานที่มากขึ้น ช่วยให้เราติดต่อหรือทำธุรกิจได้ง่ายดายมากกว่าเดิม โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มแชทอันดับ 1 ในไทยอย่าง LINE ล่าสุด LINE ได้ตอกย้ำความสะดวกสบายมากกว่าเดิมสำหรับภาคธุรกิจ ด้วยการเพิ่มช่องทางการซื้อโฆษณาบน LINE Ads Platform ให้ทุกคนสามารถซื้อโฆษณาบน LINE ด้วยตัวเองได้แล้ว!

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 November 13, 2020