Music-Triggered

TikTok

TikTok ได้เพิ่ม Visual Effect ใหม่ ที่กระตุ้นด้วยเสียง เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆ บน TikTok โดยเอฟเฟ็กต์ใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีโต้ตอบกับดนตรีแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือภาพที่มีการเคลื่อนไหวพร้อมกันกับบีตจากเพลงบน TikTok นั่นเอง

Avatar

doyoumind April 8, 2021