Programming

Journalism

ช่วงที่ผ่านมาผู้เขียนเองมีโอกาสได้คุยกับคนทำคอนเทนต์ที่โฟกัสทางด้านออนไลน์หลายคน ถึงทักษะที่พวกเขาอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในปี 2019 นี้ ประมาณ 80% ของคนกลุ่มที่ผมได้พูดคุยด้วยบอกว่าอยากเพิ่มทักษะด้าน Programming!!

Avatar

Nokkaew March 7, 2019

Copyright © 2022 RAiNMaker. All rights reserved.