Start

Case Study

ก่อนที่เราจะมี Facebook Page ช่อง YouTube หรือจะมีสื่อต่าง ๆ เป็นของตัวเอง หลายคนก็อาจจะเคยมีช่วงเวลาที่ว่ามีไอเดีย อยากทำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมด แต่สุดท้ายไอเดียนั้นก็จบไป ไม่ได้เริ่มทำซักที หรือบางคนก็เริ่มต้นบางอย่างไว้แล้ว ถ้าจะทำเว็บก็จด Domain ไว้แล้ว จะทำเพจก็เปิดเพจไว้แล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำต่อ หรือลงได้คอนเทนต์สองคอนเทนต์ก็เลิกทำซักแล้ว

Avatar

Nutn0n May 14, 2019