Subtitle

Social

สำหรับคนที่ทำวิดีโอในยุคนี้ ขอบอกเลยว่าการใส่ซับนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ เพราะคนส่วนใหญ่จะชมวิดีโอผ่านโทรศัพท์มือถือโดยอยู่ในสถานที่ที่ไม่สามารถเปิดเสียงได้ เช่น บนรถไฟฟ้า, รถเมล์ หากวิดีโอนั้นไม่มีซับ ผู้ใช้จะกดข้ามทันที

Avatar

Nokkaew April 17, 2018