Thai Content Creator

News

ในยุคที่โลกโซเชียลเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของเรา ทั้งในเรื่องของไลฟ์สไตล์จวบจนไปถึงเรื่องการทำธุรกิจ ทำให้เกิด “อาชีพ” ใหม่ที่เรียกกันว่า “คนทำคอนเทนต์” (Content Creator) ขึ้น และอาชีพนี้ก็ไม่ได้แตกต่างไปกับอาชีพอื่นๆ ที่ต้องขัดเกลาและศึกษาหาความรู้เพิ่มลับฝีมืออยู่เป็นประจำ 

zealotzephyr November 8, 2018