book

Youtube

ตั้งแต่มาเขียนใน RAiNMAKER ก็รู้สึกว่าตัวเองเขียนแต่เรื่องทฤษฎี วันนี้เลยขอจับเรื่องเชิงปฎิบัติจับต้องได้สักตอนนะครับ นั่นคือเรื่องของการรีวิวหนังสือ “จากแม่บ้านธรรมดาสู่ซุป’ตาร์ YouTube”

Jakrapong June 19, 2018