LINE

LINE

LINE Bot Designer เป็นโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถออกแบบการสนทนาของ Chat Bot ได้ง่าย พร้อมกับมี emulator ทดสอบการใช้งานแบบเห็นภาพชัดสุดๆ ก่อนที่จะนำไปพัฒนาเพื่อใช้งานจริง

Nokkaew January 15, 2019

LINE

สำหรับใครที่เคย Broadcast คอนเทนต์ต่างๆ ผ่าน LINE Messaging API จะพบว่าเราจะใช้ Template ที่ LINE กำหนดมาให้ อย่างพวก Text, Link, Audio หรือ Imagemap เป็นต้น

Nokkaew June 25, 2018