foryou

TikTok

TikTok ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับกระบวนการหรือกลไลการคัดเลือกเนื้อหาภายในแอป ที่จะนำมาแสดงในหน้าฟีดแรกหรือหน้า ForYou ซึ่งถือว่าเป็นครั้งเเรกเลยที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าของแอปโดยตรง TikTok เข้าใจว่าหน้าฟีด ForYou เป็นส่วนที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้เวลากับส่วนนี้มากที่สุด จะมีปัจจัยอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 June 24, 2020

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.