Undo Send

Twitter

อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ผู้ใช้งานจำนวนมากเรียกร้องกับทวิตเตอร์ คือ การเพิ่มตัวเลือกให้สามารถแก้ไขทวีต (Edit) ได้ เพื่อที่จะเข้าไปแก้คำเวลาพิมพ์ผิดได้ง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องเสียดายยอดรีทวีตหรือยอดไลก์ในการลบแล้วทวีตใหม่

Avatar

doyoumind March 5, 2021