Vanish Mode

News

Vanish Mode เป็นฟีเจอร์พิเศษที่ทางเฟซบุ๊กได้ออกมาเพื่อช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยของการส่งข้อความผ่าน Messenger โดยฟีเจอร์นี้จะมีระบบแจ้งเตือนหากแชทของคุณถูกแคปหน้าจอ และฟีเจอร์สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ เราสามารถตั้งเวลาการส่งข้อความได้

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 November 13, 2020