FacebookNewsSocial

Avatar

Nokkaew October 5, 2019

Facebook อัปเดตใหม่ นำ Metric วิดีโอ 10 วินาทีออก และเปลี่ยนชื่อหลายรายการ

Facebook ประกาศอัปเดต metric (หน่วยชี้วัด) หลายรายการสำหรับวิดีโอ โดยนำ 10-second video views ออก และเปลี่ยนชื่อ metric อีกเพียบ มีผลวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

นำ matric ของวิดีโอออกดังนี้

  • 10-Second Video Views
  • Cost per 10-Second Video View
  • Unique 10-Second Video Views

ในเดือนกรกฎาคม 2019 ที่ผ่านมา Facebook ได้ใช้ ThruPlay (การวัดผู้ชมวิดีโอแบบใหม่) มาแทนที่การดูวิดีโอ 10 วินาที ทำให้ metric มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้มากขึ้น ดูเป็นตัวเลขของผู้ที่สนใจวิดีโอจริงๆ ผู้ลงโฆษณาก็สนใจและแฮปปี้ metric ตัวนี้มากกว่า เรียกว่ามาแทนที่เรียบร้อย

จึงตั้งใจลบ 10-second video view ออกในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้

เปลี่ยนชื่อ matric ของวิดีโอดังนี้

ชื่อ metric เดิม ชื่อ metric ใหม่

Unique 2-Second Continuous Video Views

Unique 2-Second Continuous Video Plays

2-Second Continuous Video Views

2-Second Continuous Video Plays

Cost per 2-Second Continuous Video View

Cost per 2-Second Continuous Video Play

3-Second Video Views

3-Second Video Plays

Cost per 3-Second Video View

Cost per 3-Second Video Play

Video Watches at 25%

Video Plays at 25%

Video watches at 50%

Video Plays at 50%

Video watches at 75%

Video Plays at 75%

Video watches at 95%

Video Plays at 95%

Video watches at 100%

Video Plays at 100%

Video Average Watch Time

Video Average Play Time

Facebook กล่าวว่าการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ เพื่อทำให้มีความเคลียร์และความหมายถูกต้องมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนคำว่า watch, view เป็น play แทน และย้ำว่าการอัปเดตด้านบนนี้เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อ matric เท่านั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณแต่อย่างใด