News Corp

Journalism

ทุกวันนี้หนึ่งสิ่งเกี่ยวกับวงการ Social Media และ Journalism ที่เราได้เห็นกันก็คือ Social Media พยายามทำตัวให้เป็น Social Media มากขึ้น ไม่รวมพวกข่าวต่าง ๆ เข้าไป หรือถ้ามีก็จะอยู่ใน Section แยกพิเศษออกมาเหมือนกับที่ Facebook เองพยายามทำ Facebook News เพราะไม่ต้องการให้หน้า Feed ปกติที่ใช้อัลกอริทึม ทำให้เกิด Echo Chamber ในการเสพข่าวของผู้ใช้งาน

Avatar

Nutn0n August 24, 2019