Speak

Social

ทุกวันนี้ Podcast กลายเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ๆ และสำคัญไม่แพ้วิดิโอ บทความ หรือรูปภาพบน Social Media ไปแล้ว ทำให้การทำ Podcast นั้นใกล้ตัวเรามากขึ้น เชื่อว่าใครที่เป็น Creator ก็น่าจะมีประสบการณ์กับ Podcast ไม่ว่าจะอัดเอง เป็น Host เอง หรือโดนชวนไปเป็น Guest พูดคุยในรายการต่าง ๆ

Avatar

Nutn0n November 27, 2019