News

Avatar

icediry March 20, 2020

Facebook เตรียมเพิ่มศูนย์บริการข่าว COVID-19 ที่ถูกต้องบน NewsFeed ป้องกันผู้ใช้สับสนจากข่าวปลอม

ท่ามกลางข่าวปลอมที่แพร่กระจายเร็วพอๆ กับไวรัส เฟซบุ๊กจึงเตรียมจะเพิ่มฟีเจอร์ COVID-19 Information Center หรือศูนย์บริการข่าวโควิด- 19 ที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันผู้ใช้สับสนจากข่าวปลอม

โดยฟีเจอร์ดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากองค์การอนามันโลก ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้องจากสำนักข่าวหรือคนดังมานำเสนอ ผ่านการทำงานหลักๆ คือ เพิ่มการแจ้งข้อมูลเมื่อพบว่าผู้ใช้กำลังอ่านข่าวปลอม เฟซบุ๊กจะขึ้นข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมลิ้งค์ต้นฉบับ ขยายการแจ้งเตือนไปยังท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้อัปเดตข้อมูลที่สำคัญ 

ซึ่งจะเปิดใช้งานที่สหรัฐฯ ก่อนและตามด้วยประเทศอื่นๆ ในลำดับถัดไป

ที่มา : socialmediatoday