iCreator Podcast

zealotzephyr May 15, 2020

คนทำคอนเทนต์,นักการตลาด,เอเจนซี่ ควรต้องรู้อะไรบ้างกับดีไซน์ใหม่ของ Facebook

iCreator Podcast EP.27 : คนทำคอนเทนต์,นักการตลาด,เอเจนซี่ ควรต้องรู้อะไรบ้างกับดีไซน์ใหม่ของ Facebook

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ได้ออกมาประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนดีไซน์หน้าเว็บใหม่ให้ทุกคนได้ใช้ภายใน1-2สัปดาห์นี้ แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กระทบกับใครหลายๆคน ไม่ว่าจะคนทำคอนเทนต์,นักการตลาด,เอเจนซี่ แล้วอะไรบ้างที่เราจะต้องให้ความสนใจ หาคำตอบได้ในเอพิโสดนี้เลย

รับฟังได้ที่
Spotify : https://spoti.fi/3cyeb9s
Apple podcast : https://apple.co/2yWtkmr
Soundcloud : https://bit.ly/3fQ81na
YouTube : https://bit.ly/3dLifDK