GoogleNews

Avatar

doyoumind April 29, 2021

Google Assistant อัปเดตให้สามารถสอนอ่านออกเสียงคำหรือชื่อที่อ่านยาก

กูเกิลได้ทำการอัปเดตให้ Assistant ทำงานได้ดีขึ้นในด้านการออกเสียงและเข้าใจบริบทของบทสนทนามากขึ้น เริ่มจากผู้ใช้จะสามารถสอนการออกเสียงชื่อจากรายชื่อผู้ติดต่อ หรือสอนวิธีการอ่านชื่อที่ถูกต้องของตัวเอง โดยที่ Assistant จะฟังและจดจำไว้

ขณะนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวยังเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น และคาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถใช้ได้กับภาษาอื่นๆ เช่นเดียวกัน เมื่อทำการอัปเดตบนโทรศัพท์แล้ว ให้กดที่ปุ่ม “Record your own” ในการตั้งค่า Assistant เพื่อเริ่มใช้งานได้เลย

Assistant สามารถโต้ตอบได้อย่างแม่นยำเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ในเรื่องการตั้งเตือนและตั้งเวลา สุดท้ายกูเกิลใช้เทคโนโลยีเหมือนกับ BERT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้บริบทมากขึ้น เช่น หากเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับไมอามีอยู่ แล้วจบด้วยการถามคำแนะนำเกี่ยวกับชายหาด Assistant ก็ตะเข้าใจว่าหมายถึงชายหาดในไมอามีนั่นเอง

เช่นเดียวกัน Assistant จะเข้าใจคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณหาในโทรศัพท์ หรือ smart display ซึ่งการปรับเปลี่ยนทั้งหมดจะทำให้บทสนทนาระหว่าง Assistant เป็นธรรมชาติและเป็นประโยชน์มากขึ้น

ที่มา: Engadgat

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.