GoogleNews

Avatar

zealotzephyr October 8, 2020

Google เตรียมแจ้งเตือนการโดนแฮ็กแทนการส่งเมล ในขณะที่ใช้งานแอปใดๆ ของ Google อยู่

Google เตรียมเปลี่ยนการแจ้งเตือนล็อกอินซ้อนโดยการส่งเมล์ เป็นแจ้งในแอปให้รู้ได้ในทันที

ปกติแล้วถ้ามีการล็อกอินบัญชี Google ซ้อนในขณะที่เราใช้งานอยู่ ก็จะมีการแจ้งเตือนในรูปแบบอีเมล์มาให้ หรือขึ้นหน้ายืนยันว่าใช่เราหรือเปล่า ซึ่งเราถ้าไม่ได้กดอ่านก็อาจจะไม่รู้ แต่ Google กำลังจะเปลี่ยนการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นรูปแบบการแจ้งเตือนภายในแอป (จุดแดงๆ) เลย โดยจะมีในทุกๆ แอปของ Google

ที่มา : Google

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.