GoogleNews

Avatar

doyoumind May 14, 2021

Google เพิ่ม ‘Chat’ ฟีเจอร์แชทผ่าน Gmail บนโทรศัพท์

กูเกิลปล่อย ‘Chat’ ฟีเจอร์ใหม่แทน Hangouts ที่ให้สามารถส่งข้อความจาก Gmail ได้ทั้งกับผู้ใช้ iOS และ Android

ซึ่งผู้ใช้ Hangouts ก็สามารถโอนข้อมูลเก่ามาไว้ที่ Google Chat ได้เช่นกัน แต่ขณะนี้ยังคงเป็นเพียงฟีเจอร์ทดลองเท่านั้น ดังนั้นยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าที่จะสามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง

หากบัญชีใดที่สามารถใช้งานได้ จะเห็นว่าตรงแถบด้านล่างของ Gmail App ที่ให้คุณสามารถเข้าถึง IMs ได้ โดยสามารถเปิดแถบเมนูด้านข้างแล้วเลื่อนลงมาที่ Settings หากมีหลายบัญชีให้เลือกบัญชีที่ต้องการ แล้วกดเลื่อนปุ่มเพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์ Chat

หรือสามารถเข้าไปเปิดการใช้งานแชทได้บนเดสก์ท็อป ตามลิงก์นี้ https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat

ที่มา: The Verge

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.