News

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 October 19, 2020

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่ง กสทช.-ก.ดิจิทัลฯ ใช้อำนาจตรวจสอบสื่อและลบข้อมูลบางส่วน

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกคำสั่ง ที่ 4/2563 ให้ กสทช.และกระทรวงดิจิทัลฯ ตรวจสอบเนื้อหาและระงับการเผยแพร่ไปจนถึงลบข้อมูลคอมพิวเตอร์บางส่วน ได้แก่ Voice TV, ประชาไท Prachatai.com, The Reporters, THE STANDARD และเยาวชนปลดแอก Free YOUTH 

โดยให้สาเหตุว่าสื่อและเพจเหล่านี้ “มีเนื้อหาสาระที่กระทบกับความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป