InstagramNewsSocial

Avatar

doyoumind April 21, 2021

Instagram เพิ่มเครื่องมือ Anti-harassment เพื่อบล็อกข้อความที่ abusive

อินสตาแกรมได้เพิ่มเครื่องมือตัวคัดกรอง สำหรับคำขอในการส่งข้อความผ่าน DM รวมถึงสามารถบล็อกผู้ใช้งานคนเดียวกันที่ใช้งานหลายบัญชีได้อีกด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อความที่เป็นการคุกคาม

หลังจากที่มีประเด็นของนักฟุตบอลชาว UK ที่ออกมาพูดเกี่ยวกับข้อความการเหยียดที่พวกเขาได้รับผ่านอินสตาแกรม ตอนนี้ทางอินสตาแกรมได้ให้ทางเลือกผู้ใช้งานในการบล็อก ไม่ใช่เพียงแค่บัญชีเดียว แต่รวมถึงบัญชีอื่นๆ ที่เป็นผู้ใช้งานคนเดียวกันด้วย

ซึ่งจะเป็นการช่วยให้คนที่ตกเป็นเหยื่อ หรือคนที่ไม่ต้องการให้ผู้คนเหล่านั้นหาเราเจออีก ซึ่งฟีเจอร์นี้มุ่งไปที่เหล่าคนดังหรือคนที่เป็นบุคคลสาธารณะ

อินสตาแกรมเลยเพิ่มเครื่องมือใหม่ message requests ที่จะแยกกล่องข้อความจากคนที่คุณไม่ได้ติดตาม และเพิ่มเครื่องมือการกรองที่ให้ผู้ใช้ซ่อนคำขอส่งข้อความ รวมไปถึงข้อความหรืออีโมจิที่ก่อให้เกิดความขุ่นเคือง ซึ่งอินสตาแกรมเองก็บอกว่าได้ทำงานกับองค์กรที่ต่อต้านการบูลลี่ ที่จะมาพร้อมกับลิสต์คำที่บล็อก แม้ว่าผู้ใช้จะสามารถเพิ่มคำเข้าไปในลิสต์ได้เองด้วยก็ตาม

ที่มา: Engadget

 

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.