News Corp บริษัทกลุ่มสื่อในออสเตรเลีย บรรลุข้อตกลงลงสื่อบน Facebook News

วันนี้ (16 มี.ค.) News Corp บริษัทกลุ่มสื่อรายใหญ่ในออสเตรเลียได้ประกาศข้อตกลงกับเฟซบุ๊ก ในการทำข่าวลง Facebook News ซึ่งเป็นข้อตกลงระยะเวลา 3 ปี ในการรับเงินลงทุนเพื่อผลิตข่าวลงช่องทาง Facebook News และในข้อตกลงได้รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลีย, เว็บไซต์ข่าว the news.com.au, The Daily Telegraph, Herald Sun และ The Courier-Mail ด้วย

ซึ่งในขณะนี้ News Corp ก็ได้บรรลุข้อตกลงทั้งกับ Facebook, Google และ Apple เรียบร้อยแล้ว เพื่อที่จะได้ให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้นั่นเอง

ที่มา : News Corp