News

Avatar

doyoumind January 12, 2021

Shopee ติดเทรนด์ทวิตเตอร์จากประเด็นการปรับรูปแบบการขนส่งใหม่

หากสังเกต หลายร้านค้าใน Shopee จะเริ่มมีคำว่า Standard Delivery (Normal) ขึ้นในส่วนของการขนส่ง เนื่องจาก Shopee ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งใหม่ให้เป็นมาตรฐาน โดยจะทำการเลือกบริการขนส่งให้กับทั้งทางร้านค้าและผู้ซื้อเอง จากที่ปกติร้านค้าสามารถเพิ่มตัวเลือกบริการขนส่งไว้และผู้ซื้อสามารถเลือกบริการขนส่งจากตัวเลือกที่มีได้ด้วยตนเอง

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เริ่มมีผู้ได้รับผลกระทบออกมาร้องเรียนทั้งด้านร้านค้าและผู้ซื้อ เนื่องจากบริการขนส่งที่ Shopee ได้เลือกมาให้ บางทีไม่ตรงกับความต้องการของทั้งฝั่งร้านค้า ที่ต้องส่งพัสดุได้เฉพาะบริการขนส่งที่ Shopee กำหนดเท่านั้น และฝั่งลูกค้าเองก็อาจต้องเสียค่าส่งเพิ่มเติมจากบริการขนส่งที่เลือกเองไม่ได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานหลายๆ ด้าน

จนล่าสุดเกิดเป็นแฮชแท็กบนทวิตเตอร์ #Shopeeไม่ต้องสาระแน เพื่อเรียกร้องให้ Shopee แก้ไขเรื่องบริการขนส่งให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีสิทธิในการเลือกบริการขนส่งเองเหมือนเดิม รวมทั้งได้มีการแชร์ปัญหาอื่นๆ ที่พบในการใช้งานแอปพลิเคชัน Shopee อีกด้วย ซึ่งหลังจากนี้ Shopee จะดำเนินการอย่างไรต่อ คงต้องติดตามกันต่อไป