NewsPodcastSocial

Avatar

doyoumind February 23, 2021

Spotify หันมาดันพอดแคสต์ ด้วยเครื่องมือเปลี่ยนข้อความใน WordPress ให้เป็นเสียง

Spotify ได้จับมือเป็นพาร์ตเนอร์กับ WordPress เร็วๆ นี้อาจมีตัวเลือกใหม่ให้สามารถเปลี่ยนตัวหนังสือในบทความให้เป็นข้อความเสียงผ่านแพลตฟอร์มสร้างพอดแคสต์อย่าง Anchor ที่จะเปิดโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังพอดแคสต์ได้ด้วยงานเขียนของตัวเอง

พอดแคสต์มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 55% ของประชากรในสหรัฐฯ มีการฟังพอดแคสต์อย่างน้อยหนึ่งพอดแคสต์ในปี 2020 จากปี 2019 แค่ 51% เท่านั้น ทำให้พอดแคสต์สามารถสร้างคอนเน็กชันที่ดีต่อผู้ฟัง รวมถึงมีการโฆษณาเข้ามาในพอดแคสต์มากขึ้นด้วย

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า Anchor จะทำให้สามารถเพิ่มคลิปวิดีโอในพอดแคสต์ได้ โดยฟังก์ชันนี้ใช้งานได้กับผู้ใช้ที่เป็นศิลปิน Spotify ยังจะปล่อยเครื่องมือที่คล้ายกับโพลที่ให้มีคำถาม Q&A สำหรับผู้ทำพอดแคสต์บน Anchor นับเป็นโอกาสที่สำคัญของ Spotify ในการผลักดันพอดแคสต์ให้ก้าวหน้ามากขึ้น

จากจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบน Clubhouse ทำให้เห็นว่าการติดต่อกันด้วยแอปพลิเคชันเสียงเป็นที่นิยมสำหรับยุคนี้ พอดแคสต์จึงยังคงต้องพัฒนาต่อไปเพื่อหาสิ่งที่ตอบสนอง และให้ประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา : Social Media Today