Niche Marketing

Content Creator

การทำ Niche Marketing ไม่จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับการขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น ในฐานะครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์เองก็สามารถใช้ความเป็น Niche ในการเจาะกลุ่มตลาดแบบเฉพาะกลุ่ม เพื่อเป็นใบเบิกทางให้ร่วมงานกับแบรนด์ได้เช่นกัน

Avatar

doyoumind February 8, 2022

Copyright © 2022 RAiNMaker. All rights reserved.