NewsSocialTwitter

Avatar

doyoumind April 8, 2021

Twitter แชร์รายงาน Global Impact ครั้งแรก พร้อมเผยเป้าหมาย 5 ข้อสำคัญในการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 7 เมษยน 2021 ที่ผ่านมา ทวิตเตอร์ได้แชร์รายงาน Global Impact ครั้งแรก เป็นตัวแทนของทางทวิตเตอร์ที่ได้ดำเนินการผ่านประเด็นต่างๆ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม สังคม และการทำงานกับภาครัฐตั้งแต่ที่ก่อตั้งทวิตเตอร์มาตั้งแต่ปี 2006

ทวิตเตอร์ได้สร้างความเชื่อมั่นผ่านความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญในการมอบการพูดคุยสู่สาธารณชน โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางสังคม โดยมีรายงาน quarterly I&D reports นำเสนอถึงวิธีการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย และ Transparency reports นำเสนอการที่ทวิตเตอร์ได้ดำเนินการเพื่อปกป้องบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนทวิตเตอร์

รายงานนี้มีเป้าหมายที่จะนำการเริ่มต้นของงานต่างๆ บนทวิตเตอร์มารวมไว้ในที่เดียว เพื่อเป็นการตอกย้ำผลงานที่สร้างผลกระทบในแง่บวกไม่ว่าจะเป็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืน และการให้เพื่อสังคม

สำหรับรายงานในปี 2020 นี้ ทวิตเตอร์ได้ดำเนินการกับ 5 ส่วนสำคัญ คือ

  1. การบริการ : มุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อถือ ต้องการให้ผู้คนบนทวิตเตอร์ปลอดภัย และใช้บทสนทนาที่ครอบคลุม รวมถึงเป็นบทสนทนาที่ตรวจสอบได้จริง ซึ่งขณะนี้ทวิตเตอร์เองก็สนับสนุนบทสนทนาที่ดี ขณะเดียวกันก็พัฒนากลุ่มเป้าหมาย และธุรกิจในทางที่รับผิดชอบต่อสังคมเช่นกัน
  2. การทำงานกับภาครัฐ : ทวิตเตอร์มุ่งมั่นในการร่วมมือกับภาครัฐ โดยยึดตามหลักจริยธรรมและกฎต่างๆ เพื่อส่งผลต่อชุมชนในระยะยาว และช่วงในการสร้างความเชื่ือมั่นบนทวิตเตอร์มากยิ่งขึ้น
  3. ผู้คนและวัฒนธรรม : ผู้คนมักบอกว่า่ Tweeps มีจุดประสงค์เพื่อผู้คน ตามประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากบนทวิตเตอร์ สิ่งนี้รวมถึงการสร้างกลุ่มคนและวัฒนธรรมที่สะท้อนความหลากหลายของบทสนทนาได้อย่างน่ามหัศจรรย์
  4. ทวิตเตอร์เพื่อสังคม : การทำให้ชุมชนแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคือแก่นหลัก เป้าหมายของทวิตเตอร์คือการนำกลุ่มคนและชุมชนรวมเป็นสังคมหนึ่งเดียวกัน
  5. โลก : ทวิตเตอร์เลือกที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม ลด Carbon Footprint และสนับสนุนโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องในระยะยาวเพื่อความมั่นคงต่อไป

สามารถเข้าไปอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://about.twitter.com/content/dam/about-twitter/en/company/global-impact-2020.pdf