FacebookNews

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 November 4, 2020

Facebook เริ่มปล่อย Dark Mode ให้ใช้งานบนแอปมือถืออย่างเป็นทางการ

หลังจากที่ปล่อยฟีเจอร์ทดลองออกมาให้ใช้งานกันไปบ้างแล้ว ล่าสุด Alexandru Voica เจ้าหน้าที่ของเฟซบุ๊กได้ออกมาเปิดเผยว่า ฝันกำลังจะเป็นจริง ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งาน Dark Mode ได้อย่างเป็นทางการแล้ว โดยผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเปิดใช้ได้ที่ได้เมนู Setting & Privacy บนโทรศัพท์ของตัวเองได้เลย

 

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.