DataGoogleNews

Avatar

doyoumind May 7, 2021

Google Play ปรับนโยบายเพิ่มความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลของแอปฯ

Google Play ได้พัฒนาให้ตนเองกลายเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากขึ้น และล่าสุดได้ประกาศในส่วนของความปลอดภัยที่จะมีการอัปเดตเร็วๆ นี้

โดยนักพัฒนาแอปพลิเคชันจะต้องมีความโปร่งใส และสามารถควบคุมข้อมูลของพวกเขาได้ และจะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของแอปพลิเคชันในการจัดการข้อมูล ดังนั้นเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในแอป กูเกิลได้ปรับนโยบายใหม่ ดังนี้

  • แอปพลิเคชันต้องมีการใส่รหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
  • แอปพลิเคชันต้องเป็นไปตามนโยบายที่กูเกิลตั้งไว้
  • แอปพลิเคชันเก็บข้อมูลที่จำเป็น หรือให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการแชร์ข้อมูล
  • ในส่วนของความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน จะได้รับการยืนยันตัวตนโดย third-party
  • แอปพลิเคชันจะต้องให้ผู้ใช้งานสามารถยื่นคำขอการลบข้อมูล ถ้ามีการยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน

ข้อมูลที่แอปพลิเคชันสามารถเก็บได้ เช่น ตำแหน่ง, รายชื่อผู้ติดต่อ, ข้อมูลส่วนตัว ทั้งชื่อ อีเมล และที่อยู่, ภาพและวิดีโอ, ไฟล์เสียง รวมถึงไฟล์จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

ซึ่งนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ทางกูเกิลจึงได้แชร์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการแจ้งเตือนกับนักพัฒนาล่วงหน้า

ที่มา: Google

 

 

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.