GoogleNews

Avatar

zealotzephyr August 27, 2020

Google เปิดตัว Saphan Digital มุ่งพัฒนาทักษะทางดิจิทัลเพื่อคนไทย

Google จับมือกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว Saphan Digital (สะพานดิจิทัล) จัดการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการ (SMEs) ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเรียนรู้การทำธุรกิจเบื้องต้น เทคนิคการใช้เครื่องมือดิจิทัล ในด้านต่างๆ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำทักษะและความรู้ใหม่ๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของตนเอง ตลอดจนสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์ ได้ด้วยตัวเองโดยผ่าน 3 หัวข้อหลักได้แก่

  • เครื่องมือดิจิทัลเรียนรู้และเข้าถึงเครื่องมือที่จะช่วยธุรกิจให้มีตัวตนและเติบโตบนโลกออนไลน์
  • ความรู้ในการทำธุรกิจเบื้องต้นและทักษะดิจิทัลเพื่อให้ธุรกิจเติบโตและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัลร่วมกันระหว่างผู้ร่วมเรียน ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจในการใช้งานได้อย่างลึกซึ้ง

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้วันนี้ (27 สิงหาคม 2563) จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2563

ที่มา : Saphan Digital