NewsTips

Avatar

zealotzephyr September 22, 2020

และท้องฟ้าจะเป็นใจในทุกๆ วัน Photoshop เผยฟีเจอร์ Sky Replacement

Adobe โชว์พลังฟีเจอร์ Sky Replacement ใน Photoshop ที่ใช้ AI ในการเปลี่ยนภาพท้องฟ้าได้ตามต้องการในไม่กี่คลิก

การใช้งาน Sky Replacement จะรวมอยู่ในเมนู Edit ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกท้องฟ้าในรูปแบบต่างๆ ที่โปรแกรมมีให้เลือกมาใช้งานได้ทันที ซึ่งฟีเจอร์น้ีจะทำการสับเปลี่ยนท้องฟ้าในรูปให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้การวิเคราะห์ภาพของ AI ว่าส่วนไหนที่เป็นท้องฟ้า ไม่ต้องไปทำการ dicut แต่อย่างใด และทำการปรับค่าแสงเงา contrast ให้อีกด้วย

สำหรับฟีเจอร์ Sky Replacement นั้นยังไม่เริ่มเปิดใช้งาน ต้องรอให้ทาง Adobe ประกาศอัปเดตอย่างเป็นทางการต่อไป

ที่มา : engadget