Game

News

เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในปี 2020  จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้คนต้องใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น ทำให้มีการใช้งานและเกิดพฤติกรรมใหม่ๆ บนโซเชียลมีเดียมากขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกันกับทวิตเตอร์ ที่นอกจากจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นแล้ว ยังพบว่าเป็นครั้งแรกที่มีผู้คนบนโลกทวิตเตอร์พูดถึงเรื่องเกมมากกว่า 2 พันล้านทวีต! ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นถึง 75% จากปี 2019 และยังพบว่าจำนวนของผู้ทวีตเกี่ยวกับเกมเพิ่มขึ้นถึง 49%

Avatar

doyoumind January 14, 2021

News

หลังจากเห็นว่า YouTube Gaming นั้นไม่เวิร์ก ทาง YouTube จึงเตรียมปิดส่วนนี้ และนำมารวมใน YouTube Gaming Destination เป็นหมวดเกมโดยเฉพาะขึ้นมา

Avatar

zealotzephyr September 19, 2018

Case Study

Dead Cells เป็นเกมออกใหม่ ที่สำนักข่าวทำรีวิวเป็นปกติ และ IGN ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ลงรีวิวเกมนี้เช่นกัน แต่ต่อมากลับถูกจับโป๊ะว่า “ไปลอกรีวิวคนอื่นเค้ามา”

Avatar

zealotzephyr September 7, 2018