subscription

Case Study

ผู้เขียนเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วว่าโมเดลการหารายได้ที่เรียกว่า Reder Payment เป็นหนึ่งในวิธีการที่ทำให้บรรดา Publisher ในต่างประเทศมีรายได้กัน ซึ่งเราก็จะพบว่าบรรดาเว็บข่าวดัง ๆ หลาย ๆ เว็บก็ล้วนแต่มีส่วนที่เป็น Subscription หรือสมัครรับข้อมูล ในการจ่ายเงินเพื่ออ่านเนื้อหาแบบพิเศษ (Premium) ทั้งนั้น ร่วมกับการหารายได้จากช่องทางอื่น เช่น การโฆษณาหรือ Advertorial

Nutn0n January 4, 2019

Tips

ทางเลือกใหม่ของคนชอบเสพข่าว พร้อม*เทคนิค*ใช้งานเบื้องต้น &ตั้งค่าแหล่งข่าวภาษาไทย Google News แอปฯข่าวพลัง A.I. ของ Google ที่ฟีดข่าวตรงกับความสนใจของคุณแบบแม่นมากๆ เปิดให้ใช้แล้ววันนี้!

SOMMARKZ May 16, 2018