NewsSocialTikTok

Avatar

doyoumind January 14, 2021

TikTok เปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้วัยรุ่น จำกัดการ Duet และ Stitch วิดีโอ

TikTok ได้ปรับนโยบายให้ฟีเจอร์บางตัวมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยกับผู้ใช้ที่อายุน้อยมากขึ้น โดยผู้ใช้คนอื่นๆ จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ Duet และ Stitch กับวิดีโอของผู้ใช้อายุต่ำกว่า 18 ปีได้

นโยบายนี้มีผลต่อการใช้แอปพลิเคชัน TikTok โดยเฉพาะกับผู้ใช้ในช่วงอายุ 13-15 ปี ที่จะถูกตั้งค่าเริ่มต้นแอคเคานต์เป็นส่วนตัว รวมถึงผู้ใช้วัยรุ่นที่สมัครเข้ามาใหม่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าเริ่มต้นเกี่ยวกับคอมเมนต์ให้เลือกได้แค่เฉพาะเพื่อนกับไม่สามารถคอมเมนต์ได้

TikTok ได้กังวลเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ใช้คนอื่นๆ จะมีปฏิสัมพันธ์ต่อคลิปวิดีโอของผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จึงเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้คนอื่นไม่สามารถโหลดวิดีโอและนำไป Duet หรือ Stitch วิดีโอของผู้ใช้ที่อายุไม่ถึงได้

สำหรับวัยรุ่นที่มีอายุ 16-17 ปี จะสามารถเปิดวิดีโอให้เข้ามา Duet และ Stitch ได้แค่เฉพาะเพื่อนเท่านั้น ส่วนผู้ใช้วัยรุ่นที่อายุเยอะกว่านี้สามารถเลือกให้ผู้ใช้คนอื่นดาวน์โหลดวิดีโอได้ แต่การตั้งค่าจะถูกปิดโดยค่าเริ่มต้น

โดยการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว อาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใช้วัยรุ่นบ้าง แต่ TikTok ยังคงตั้งเป้าที่จะผลักดันในเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ และต้องการให้ผู้ใช้วัยรุ่นตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวตั้งแต่อายุน้อย

ที่มา: Engadget