FacebookNews

Avatar

zealotzephyr September 17, 2020

Facebook เปิดตัว Project Aria โปรเจคที่จะรวม AR กับโลกจริงเข้าด้วยกัน

Facebook เปิดตัว Project Aria โปรเจคแว่น Augmented Reality ขั้นทดลอง ที่จะเพิ่มเติมการเชื่อมต่อระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน

สำหรับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่อยู่ในขั้นทดลอง โดยจะใช้พนักงาน Facebook หลักร้อยคนในการทดสอบใช้ชีวิตอยู่กับแว่น Project Aria ซึ่งจะเป็นแว่นที่มี GPS และเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวในแบบเดียวกับแว่น VR (Virtual Reality) โดยจะมีกล้องถ่ายภาพแบบความละเอียดสูงและไมโครโฟนติดตั้งอยู่ด้วย

ที่มา : Facebook