FacebookNewsSocial

Avatar

Nokkaew October 23, 2019

Facebook ประกาศแสดงชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของ Page ด้วยเหตุผลด้านความโปร่งใส

Facebook ได้ดำเนินการปล่อยฟีเจอร์ที่เพิ่มความโปร่งใสให้กับผู้ใช้มาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้เองก็เช่นกัน ที่ทาง Facebook จะแสดงชื่อบริษัทที่เป็นเจ้าของ Page ให้ผู้ใช้งานได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเบื้องหลังแล้วเป็นคอนเทนต์ที่มาจากใคร เพื่อหวังว่าจะช่วยลดการแพร่กระจายของ Fake News ได้ด้วย

สิ่งที่ Facebook พยายามทำมาตลอดคือการที่ทำให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของคอนเทนต์หรือเป็นผู้ลงโฆษณา ครั้งนี้จะมีการเพิ่ม tab “Organizations That Manage This Page” ซึ่งจะทำให้ Page นั้นได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าเป็นของบริษัทไหน พร้อมกับแสดงข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทนั้นด้วย

ในเบื้องต้นฟีเจอร์นี้จะเริ่มใช้ก่อนในเดือนมกราคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่าน business verification โดยจะมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าบริษัทเป็นเจ้าของ Page นั้นๆ เพื่อป้องกันการแอบอ้าง (คาดว่าใช้การส่งเอกสารสำคัญของบริษัทเพื่อเป็นการยืนยัน) และ Page ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง ต้องแสดง tab นี้ด้วยถึงจะสามารถลงโฆษณาได้

ที่มา : Facebook Newsroom