InstagramNews

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 November 9, 2020

เปิดตัว “Instagram Shopping” สามารถใช้งานในไทยได้แล้ว

ในที่สุดก็ไม่ต้องรออีกต่อไป! หลังจากหลายๆ ประเทศสามารถเปิดใช้งาน Instagram Shopping ได้แล้ว วันนี้ไทยก็สามารถใช้งานได้แล้วเช่นกัน หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะมาช่วยให้ครีเอเตอร์และธุรกิจต่างๆ บนอินสตราแกรมขายของได้ง่ายและดีขึ้น

Instagram Shopping จะสามารถช่วยให้เราขายของได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถช่วยให้เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งในและต่างประเทศ เพราะผู้ใช้งานสามารถพบเจอ Instagram Shopping ได้ทุกส่วนภายในแอป เช่น หน้า Feed, Stories หรือ Explore ก็ตาม

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ : https://www.facebook.com/business/instagram/shopping/guide