Interview

Avatar

icediry October 24, 2019

เปลี่ยนจากงานที่กดดัน เป็นความสุขที่ได้ทำในแบบ “เต๋อ นวพล”

ในยุคที่การทำงานเต็มไปด้วยความกดดัน และบางครั้งก็รู้สึกว่าเลือกงานที่ชอบไม่ได้ แต่เต๋อ นวพลผู้กำกับภาพยนตร์และโฆษณากลับมองว่าเราสามารถเลือกทำงานที่ชอบได้ในแบบที่ไม่กดดันตัวเองและเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตประโยคเหล่านี้อาจจะดูสวยหรูหรือเกินจริงในแง่ของคนทำงาน

หรือเพราะว่าเป็นเต๋อ นวพลถึงพูดได้ เรามาฟังคำตอบจากปากเขาเลยค่ะ