NewsTwitter

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 August 10, 2020

ทวิตเตอร์ให้ผู้ใช้งานระบบ iOS  จำกัดคนที่สามารถตอบทวีตของเราได้เเล้ว

หลังจากเปิดให้ทดลองใช้งานในบางกลุ่ม ตอนนี้ระบบ iOS สามารถใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้ได้เเล้วก่อนใคร โดยการทำงานของระบบใหม่นี้ เราสามารถจัดการตั้งได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำการทวีต โดยเราเลือกใช้งานได้ 3 หมวด มีดังนี้ ทุกคน, คนที่เราติดตาม (follow) และ คนที่เรากล่าวถึง (mention) ในทวีตนั้น

ส่วนการใช้งานในระบบแอนดรอยด์และเว็บไซต์อาจจะต้องรอกันต่ออีกนิดนะคะ

ที่มา : theverge.com