NewsSocialYoutube

Avatar

doyoumind July 12, 2021

YouTube ปล่อยฟีเจอร์ ‘New to You’ แนะนำช่องที่ไม่เคยดู ภายใต้ความสนใจของผู้ใช้

ยูทูบได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ชื่อ ‘New to You’ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานได้ค้นพบคอนเทนต์จากช่องที่ไม่เคยดูมาก่อน แต่ตัวคอนเทนต์จะยังคงมาจากพื้นฐานความสนใจของพฤติกรรมการรับชมวิดีโออยู่

สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันยูทูบบนโทรศัพท์ จะเริ่มเห็น New to You แสดงอยู่ที่ด้านบนฟีด Explore เมื่อกดเข้าไปจะมีลิสต์ของวิดีโอที่แนะนำ นอกเหนือจากวิดีโอแนะนำทั่วไปที่มีอยู่ก่อนแล้ว

ซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้จะมีความโดดเด่นตรงที่จำแนกประเภทคอนเทนต์ให้ผู้ใช่แต่ละคน ทางยูทูบกล่าวว่าได้พยายามที่จะบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่เราคิดว่าผู้ใช้จะสนใจกับสิ่งที่กว้างออกไปจากความสนใจของผู้ใช้นิดหน่อย เพื่อการค้นพบช่องและครีเอเตอร์ใหม่ๆ ที่ยังเกี่ยวข้องความสนใจอยู่ ในด้านของครีเอเตอร์เองก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ชมที่อาจจจะสนใจในของเทนต์ของตัวเอง แต่หาไม่เจอ เป็นต้น

ขณะนี้ยูทูบยังคงทำการทดลองฟีเจอร์นี้อยู่ หากระบบสามารถแนะนำวิดีโอออกมาได้ตรงความสนใจของผู้ใช้ ก็คงจะมีคนกดใช้ปุ่มนี้ไม่น้อย และคงจะเป็นประโยชน์มากขึ้นในอนาคต แต่หากระบบไม่สามารถแนะนำคอนเทนต์ได้ตรงตามความต้องการ ก็อาจทำให้คนเลือกที่จะไม่กดเข้าไปดูใน New to You เท่าไหร่ ทั้งนี้ก็คงต้องคอยติดตามผลกันต่อไป

ที่มา: Social Media Today

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.