JournalismTips

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 November 2, 2020

5 สิ่งที่สื่อ “ไม่ควรทำ” ในการนำเสนอข่าว

ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์หรือวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่รุนแรงมากมาย ทั้งการโจมตีหรือเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสีย และสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้น นั่นก็คือการนำเสนอข่าวของสื่อต่างๆ ที่บางครั้งก็ยิ่งตอกย้ำความสูญเสียให้ช้ำลงไปอีก จนทำให้เกิดการตั้งคำถามว่า “จำเป็นหรือไม่ที่ต้องนำเสนอทุกอย่างที่ผู้เสพสื่อต้องการทราบ?”

 1. ใช้ภาษาที่เข้าใจยากเกินไป

เนื้อหาหรือประเด็นของข่าวที่ต้องการนำเสนอ ไม่ควรใช้ศัพท์หรือคำพูดที่เน้นไปทางเทคนิคมากเกินไป ควรชี้แจงอย่างชัดเจนไปเลยด้วยประโยคที่เข้าใจง่ายไม่ต้องวิเคราะห์เยอะ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เกิดอะไรขึ้น แต่ก็ต้องมีรูปแบบการใช้คำพูดที่สุภาพ ไม่รุนแรงหรือกระทบจิตใจผู้ฟังเช่นกัน

2. (ไม่)เปิดเผยข้อมูลผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิต

ควรนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต่อการรับรู้เพียงเท่านั้น หรือหากผู้เสียหายเป็นเด็กก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากกว่าเดิม ในส่วนของรูปภาพไม่มีความจำเป็นที่ต้องนำมาเปิดเผยทั้งหมด ควรหยิบยกมาใช้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และต้องทำการปกปิดข้อมูลในส่วนที่ส่วนตัวหรือไม่ควรเผยแพร่ออกไปด้วย อย่าคำนึงแต่ยอดไลก์หรือยอดแชร์

3. การ Live สด

สามารถ Live ได้ แต่หากคุณเป็นสื่อควรรู้ด้วยว่า ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในสถานะควรทำหรือไม่ เพราะบางเหตุการณ์ก็ไม่เหมาะสมแก่การ Live ในตอนนั้น ในเมื่ออยู่ในบริบทที่แตกต่าง วินาทีที่ตัดสินใจว่า จะพูดเรื่องนี้หรือเผยภาพนี้ออกไป การกระทำของเราอาจทำให้เหตุการณ์ตรงหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลงกว่าเดิมก็ได้

4. คาดเดาเหตุการณ์ไปเอง

ในฐานะสื่อ อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือความถูกต้อง ไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวพูดออกสื่อ เพราะความคิดของเรานั้นอาจไปโน้มน้าวจิตใจหรือมีผลต่อคนอื่นๆ อีกได้ ควรปฏิบัติแสดงออกอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค และไม่ควรเสนอชื่อผู้ก่อเหตุบ่อยมากเกินไป

5. ไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวจากสื่อไหน

สื่อที่ดีควรแนะนำตัวเองและแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการขอสัมภาษณ์ให้ถูกต้องและเปิดเผย ในช่วงของการสัมภาษณ์ไม่ควรทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกอึดอัดหรือไม่ปลอดภัย ควรมีการตกลงและขออนุญาตก่อนทุกครั้ง อย่าใช้สิทธิความเป็นสื่อเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม