Tips

zealotzephyr June 24, 2020

ไฟล์ภาพ 8 ชนิด กราฟิกต้องรู้

ในวงการกราฟิก หรือชาว Content Creator ที่ต้องทำงานด้านกราฟิกเป็นประจำ สิ่งที่ชวนสับสนทั้งคนนอกและคนในวงการก็คือชนิดของไฟล์ภาพต่างๆ ที่มีมากมาย ซึ่งแต่และไฟล์ก็มีความเก่งรวมถึงประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

  • JPG (Joint Photographic Experts Group) ภาพบีบอัดความละเอียดสูง มีขนาดไฟล์ที่เล็ก โหลดไว ใช้งานได้หลากหลาย
  • PNG (Portable Network Graphics) ภาพบีบอัดความละเอียดสูง คุณภาพของภาพไม่ตก มีขนาดที่ใหญ่กว่า JPG
  • GIF ( Graphics Interchange Format) ภาพที่มีความโปร่งใส เคลื่อนไหวเป็นเฟรมๆ ได้ แสดงสีได้ 256 สีเท่านั้น
  • PDF (Portable Document Format ) ไฟล์ภาพที่เป็นเอกสาร ใช้ในงาน E-Book รวมถึง Presentation
  • PSD (Photoshop Document) ไฟล์กราฟิกที่แก้ไขได้ ใน Adobe Photoshop อาจมีขนาดที่ใหญ่มาก
  • AI (Adobe Illustrator) ไฟล์กราฟิก Vector โดย Adobe Illustrator ย่อ/ขยายโดยไม่แตกได้
  • EPS (Encapsulated PostScript) ไฟล์ Vector สำหรับสิ่งพิมพ์ มีความละเอียดสูงมาก ใช้ใน Adobe Illustrator ได้
  • TIFF (Tagged Image File Format) ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ มีความละเอียดสูงสุด เหมาะกับงานสิ่งพิมพ์