FacebookSocialTips

Avatar

Nutn0n February 14, 2018

ตัวหนังสือเยอะไปหรือเปล่า เช็ครูปก่อน Boost Post ด้วยเครื่องมือจาก Facebook

หลายคนที่เคยบูสโพส หรือลงโฆษณาบน Facebook น่าจะทราบกันดีว่า Facebook จะไม่ยอมให้เราบูสโพสที่รูปภาพมีตัวอักษรมาเกินไป หรือลดจำนวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเรา เหตุก็เพราะว่า Facebook นั้นต้องการให้ภาพต่าง ๆ ที่ขึ้นแสดงบน Feed เป็นภาพจริง ๆ ไม่ใช่ภาพที่มีตัวอักษรวางทับอยู่นั่นเอง (ซึ่งจะสื่อไปในทางขายของตรง ๆ ซะมากกว่า) โดยที่มีข้อกำหนดว่าภาพที่ใช้จะต้องมีตัวอักษรน้อยกว่า 20% ของภาพ ซึ่งทาง Facebook ก็ได้ออกเครื่องมือสำหรับช่วยเราตรวจสอบในส่วนนี้ โดยที่ยังไม่ต้องไปลงแล้วกดบูสจริง ๆ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา

วันนี้ทีมงาน RAiNMaker จะมาแนะนำ Facebook Text Overlay Checker ที่เราสามารถอัพโหลดรูปของเราขึ้นไปให้ Facebook ทำการตรวจสอบก่อนได้ว่าสามารถทำการบูสได้หรือเปล่า

Text Overlay Checker

สามารถเข้าได้จาก Facebook Text Overlay Checker ซึ่งวิธีการใช้งานเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นการ อัพโหลดรูปภาพ ให้เราอัพโหลดรูปภาพที่ต้องการจะใช้ในการลงโฆษณาลงไป แล้วดูผลที่ได้ ซึ่งทาง Facebook ได้แบ่งกรณีออกเป็นตามนี้

  • Image Text : OK หมายความว่าภาพที่เราจะใช้ในการบูสนั้นตรงตามเงื่อนไข 20% ทำให้เมื่อเราบูสโพสจะเข้าถึงคนได้ตรงตามยอดที่ควรจะเป็น
  • Image Text : Low หมายความว่าเราสามารบูสโพสได้ แต่ยอดการเข้าถึงก็จะไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นหรือน้อยกว่านั่นเอง
  • Image Text : Medium หมายความว่าเรายังบูสโพสได้ และยอดการเข้าถึงจะต่ำกว่ากรณีด้านบนอีก
  • Image Text : High  จะไม่สามารถทำการบูสโพสได้ คือ Facebok จะไม่ยอมให้เราลงโฆษณาเลย

ควรฝืนดีไหม

คำถามต่อไปคือถ้าโฆษณาของเราอยู่ในกรณี Low หรือ Medium เราควรจะฝืนลงต่อไปหรือไม่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการ แต่จริง ๆ แล้วกฏ 20% ของ Facebook นี้ก็ถูกออกแบบมาโดยดูจากพฤติกรรมของผู้อ่านเป็นหลัก อีกอย่างก็คือ Facebook คงไม่ต้องการหน้า Feed ที่เต็มไปด้วยคำและข้อความต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรณีของการโฆษณาแล้วด้วย ก็น่าจะทำให้คนเห็นรู้สึก ๆ แปลก ๆ ดังนั้น Facebook ขึงแนะนำว่า ในส่วนของข้อความน่าจะนำไปใส่ไว้ในคำอธิบายภาพมากกว่า

สรุปก็คือไม่ว่าเราจะฝืนหรือจะเล่นตามกฏของ Facebook แต่ก็อยากให้คิดถึงพฤติกรรมของผู้อ่านเป็นหลักก่อนจะทำการลงโฆษณา ซึ่งต่อให้จะเป็นการบูสโพสก็ตามแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สื่อสารออกไปคือหน้าตาของ Content เรา ไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่เราใช้ไปกับการบูส

 

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.