NewsWebsite

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 October 30, 2020

Microsoft แจกเครื่องมือวิเคราะห์ Heat Maps ฟรี!

Microsoft เปิดตัวเครื่องมือ “Clarity” วิเคราะห์หน้าเว็บไซต์ให้ฟรี เปิดให้ทดลองใช้ฟรีนานถึง 2 ปี Heat Maps เป็นเครื่องมือตัวช่วยที่สำคัญมาก เพราะสามารถช่วยให้ข้อมูลต่างๆ กับเราได้

เช่น ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่คลิกจุดไหนบนเว็บมากที่สุด ควรออกแบบหน้าเว็บอย่างไร ทำให้เราสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงตามความเหมาะสมของพฤติกรรมการใช้งานได้อย่างถูกจุด

แผนที่ความร้อน หรือ Heat Maps จะแสดงผลในลักษณะแถบสีที่แสดงถึงความถี่ในการคลิกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น หากจุดไหนเป็นสีแดง แสดงว่าเป็นจุดที่มีการคลิกมากที่สุด สามารถทดลองใช้ได้ที่ : https://clarity.microsoft.com/