Instagram ปล่อยฟีเจอร์ ‘Translation’ บนสตอรี แปลได้มากกว่า 90 ภาษา

เมื่อวานนี้ (วันที่ 21 ก.ค.) อินสตาแกรมได้ปล่อยฟีเจอร์ ‘Translation’ หรือฟีเจอร์แปลภาษาใหม่บนสตอรี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงคอนเทนต์จากภาษาทั่วโลกได้มากขึ้น

หากบนสตอรีมีภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาตามที่ผู้ใช้ได้ตั้งค่าไว้บนโทรศัพท์ จะเห็นแถบที่เขียนว่า ‘See Translation’ แสดงอยู่ที่มุมบนซ้ายของสตอรีใต้ชื่อบัญชี เพื่อให้สามารถกดแปลภาษาได้ เมื่อกดแปลออกมาแล้วจะขึ้นผลลัพธ์การแปลเป็นกล่องข้อความด้านล่างหน้าจอ

โดยฟีเจอร์นี้รองรับการแปลภาษาได้มากกว่า 90 ภาษาด้วยกัน ซึ่งขณะนี้สามารถใช้งานได้กับตัวหนังสือเท่านั้น ยังไม่สามารถแปลจากเสียงในสตอรีได้โดยตรง การทำงานของฟีเจอร์แปลภาษที่เพิ่มเข้ามาใหม่บนสตอรี จะเหมือนกับ Translation ที่อยู่ใต้แคปชันของโพสต์ หน้าโปรไฟล์ และคอมเมนต์

การเพิ่มฟีเจอร์ Translation เข้ามาบนสตอรี จะช่วยขจัดอุปสรรคด้านภาษา และทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงคอนเทนต์จากทั่วโลกได้มากขึ้น โดยที่สามารถแปลภาษาได้ภายในแอปพลิเคชัน ถึงแม้จะยังไม่สามารถแปลได้ถูกต้องครบถ้วน 100% แต่ก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดี ที่พอจะให้เข้าใจบริบทของคอนเทนต์นั้นๆ ได้มากขึ้น

ที่มา: Social Media Today

Copyright © 2021 RAiNMaker. All rights reserved.