FacebookNews

Avatar

𝐵𝐸𝐿𝐿 January 14, 2020

Facebook เพิ่มแถบเครื่องมือใหม่ในหน้าการจัดการเพจ

เฟซบุ๊กได้เพิ่มเครื่องมือ “ Page Management History ” เอาใจแอดมินเพจทั้งหลาย โดยเป็นหน้าที่ใช้สำหรับดูภาพรวมของเพจ ว่ามีการทำกิจกรรมอะไรไปบ้าง โดยเราสามารถ Filters เลือกดูได้ ว่าจะดูกิจกรรมใด จากใครเป็นผู้แก้ไข  

เช่น เลือก Filter หัวข้อ Page Roles ก็จะสามารถดูได้ว่าแอดมินเพจ เพิ่มหรือลบใครออก จากการมีสิทธิเข้าถึงเพจบ้าง โดยเราสามารถเลือกดูเป็นคนๆ ก็ได้ ว่าช่วงที่ผ่านมา นายA ได้มีการแก้ไข หรืออัปเดตอะไรไปบ้าง ทำให้การดูแลเพจมีความสะดวกสบายมากขึ้น

ที่มา : MattNavarra