Tips

Avatar

Thesky September 8, 2023

แจกฟรี! คอร์สพร้อมใบเซอร์จากลาดกระบัง ครบทั้งโมชัน ถ่ายภาพ และโปรดักชันหนังสั้น

ใครอยากเป็นครีเอเตอร์สายโมชัน หรือโปรดักชันฟังทางนี้! เพราะเรามีคอร์สเรียนฟรีจากลาดกระบังมาแจก ครบทั้งโมชันกราฟิก การถ่ายภาพ ผลิตหนังสั้น และสร้างสื่อยุคใหม่พร้อมให้เรียนพ่วงใบเซอร์ได้แล้วตอนนี้

โดยแต่ละวิชาที่เปิดคอร์สให้เรียนนั้นจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือ (Self-Paced Learning) พร้อมมีคำแนะนำแต่ละชั่วโมงในการเรียน ตั้แต่ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน | Foundation of Motion Graphic

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้: 6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงสื่อ: 2.6 ชั่วโมง

เรียนแล้วได้อะไร?

1. อธิบายหลักการของโมชั่นกราฟิก และเตรียมอาร์ตเวิร์กเพื่อนำไปสร้างชิ้นงานโมชันกราฟิกได้

2. ตั้งค่าพื้นที่การทำงานของโปรแกรม Adobe After Effect และสร้างวัตถุพื้นฐานได้

3. ขยับชิ้นงานด้วยคำสั่งพื้นฐานในโปรแกรม Adobe After Effect ได้

4. ใส่เทคนิคพิเศษเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้ชิ้นงานได้

5. จัดการและส่งออกผลงานในรูปแบบที่เหมาะสมได้

ผู้สอน

 • ดร.กุลชัย กุลตวนิช
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ดร.รัตตมา รัตนวงศา
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คุณอัครพงศ์ ด้วงพิบูลย์
  ผู้เชี่ยวชาญด้านโมชั่นกราฟิก ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เข้าเรียนได้ที่นี่: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL011+2019/about

การถ่ายภาพเบื้องต้น | Basic Photography

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้: 6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงสื่อ: 2 ชั่วโมง

เรียนแล้วได้อะไร?

1.เกิดจิตสำนึกและตระหนักในจรรยาบรรณของการถ่ายภาพ

2. เข้าใจหลักการและเทคนิควิธีการถ่ายภาพ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริม

3. วิเคราะห์และปรับแต่งกล้องถ่ายภาพเพื่อได้ภาพถ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. วิจารณ์ผลงานภาพถ่ายของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

5. เข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ

ผู้สอน และผู้ช่วยสอน

 • ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
  อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 • ดร.กุลชัย กุลตวนิช
  อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 • นายศิวัช ศิริชัย
 • นายพัฒนพงศ์ ประภาศรี

เข้าเรียนได้ที่นี่: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL001+2017/about

การถ่ายภาพบุคคล | Portrait Photography

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้: 6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงสื่อ: 2.6 ชั่วโมง

เรียนแล้วได้อะไร?

1. อธิบายหลักการจัดองค์ประกอบภาพบุคคลได้

2. บอกประเภทและทิศทางของแสงกับการถ่ายภาพบุคคลได้

3. อธิบายการปรับตั้งค่ากล้องและการเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพบุคคลได้

4. อธิบายหลักการถ่ายภาพบุคคลและเทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการและตกแต่งไฟล์ภาพบุคคลได้

ผู้สอน

 • รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เข้าเรียนได้ที่นี่: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL008+2019/about

การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ | Creative Photography

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้: 6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงสื่อ: 2.6 ชั่วโมง

เรียนแล้วได้อะไร?

1.อธิบายเทคนิคการตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเพื่อการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ได้

2. อธิบายเทคนิคการเคลื่อนกล้องหรือเลนส์เพื่อการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ได้

3. อธิบายเทคนิคการถ่ายภาพซ้อนได้

4. อธิบายเทคนิคการวาดภาพด้วยแสงไฟ และภาพกลางคืนได้

5. อธิบายเทคนิคจากการใช้อุปกรณ์เสริมรวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยมือถือได้

ผู้สอน

 • รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เข้าเรียนได้ที่นี่: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL009+2019/about

การผลิตหนังสั้น | Short Film Production

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้: 6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงสื่อ: 2.6 ชั่วโมง

เรียนแล้วได้อะไร?

1. บอกความหมาย คุณค่า กระบวนการผลิตหนังสั้น และบทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้นได้

2. บอกหลักการเขียนบทหนังสั้นได้

3. อธิบายหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับภาพ แสง และเสียงในการผลิตหนังสั้นได้

4. บอกหลักการและเทคนิคการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพได้

5. บอกหลักการและเทคนิคการตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

ผู้สอน

 • รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เข้าเรียนได้ที่นี่: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL010+2019/about

สร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ยุคใหม่ | Creative Video Production

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้: 6 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงสื่อ: 2 ชั่วโมง

เรียนแล้วได้อะไร?

1. ตระหนักในจรรยาบรรณของการผลิตรายการวีดิทัศน์

2. เข้าใจหลักการที่เกี่ยวข้องและกระบวนการผลิตรายการวีดิทัศน์

3. วิเคราะห์ วางแผน และเขียนบทวีดิทัศน์ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

4. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและกลุ่ม

5. เข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการเขียนบทวีดิทัศน์

ผู้สอน และผู้ช่วยสอน

 • ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช
  อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 • ผศ.ดร.ณัฐกร สงคราม
  อาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 • นายพิทักษ์ ทองนวน
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายมหรรณพ รัตนวงศ์
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายศรราม รัตนอมรเลิศ
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นายอภิรัฐ ชมภู
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • นางสาวปานตา คุ้มวงษ์
  ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เข้าเรียนได้ที่นี่: https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL002+2017/about

Copyright © 2024 RAiNMaker. All rights reserved.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save